TEST
z podatku VAT
Test

Sprawdź siebie,

Jak dobrze znasz -

podatek VAT

Sprawdź swoją wiedzę za pomocą testu.

SPRAWDŹ
Czy przekazanie prezentów o małej wartości jest traktowane jako dostawa towarów zgodnie z ustawą o VAT?
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Jeżeli przekazanie prezentów o małej wartości jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przepis art.7 ust. 2 ustawy o VAT nie ma zastosowania, tzn. nie jest traktowana jako dostawa towarów.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Jeżeli przekazanie prezentów o małej wartości jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przepis art.7 ust. 2 ustawy o VAT nie ma zastosowania, tzn. nie jest traktowana jako dostawa towarów.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Jeżeli przekazanie prezentów o małej wartości jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przepis art.7 ust. 2 ustawy o VAT nie ma zastosowania, tzn. nie jest traktowana jako dostawa towarów.
DALEJ
SPRAWDŹ
POBIERZ WYNIK
Jaka jest wartość prezentów, zdefiniowanych w ustawie o VAT jako "prezenty o małej wartości", dla podatnika prowadzącego ewidencję umożliwiającą określenie tożsamości osób, którym zostały przekazane prezenty?
Odpowiedź nie prawidłowa :-(

Przez prezenty o małej wartości, rozumie się przekazywane przez podatnika osobie towary:
o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
Art.7 ust. 4 ustawy o VAT
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Przez prezenty o małej wartości, rozumie się przekazywane przez podatnika osobie towary:
o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
Art.7 ust. 4 ustawy o VAT

Odpowiedź nie prawidłowa :-(

Przez prezenty o małej wartości, rozumie się przekazywane przez podatnika osobie towary:
o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
Art.7 ust. 4 ustawy o VAT
DALEJ
SPRAWDŹ
POBIERZ WYNIK
Czy podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług w związku z zakończeniem działalności gospodarczej?
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Podatnik jest zoboiwązany do zapłaty podatku VAT, od wartości towarów które posiada w magazynie, ponieważ nabył prawo do w trakcie działalności do jego odliczenia.
Art.5 ust 3 ustawy o VAT
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Podatnik jest zoboiwązany do zapłaty podatku VAT, od wartości towarów które posiada w magazynie, ponieważ nabył prawo do w trakcie działalności do jego odliczenia.
Art.5 ust 3 ustawy o VAT
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Podatnik jest zoboiwązany do zapłaty podatku VAT, od wartości towarów które posiada w magazynie, ponieważ nabył prawo do w trakcie działalności do jego odliczenia.
Art.5 ust 3 ustawy o VAT
DALEJ
SPRAWDŹ
POBIERZ WYNIK
Jaka czynność jest wyłączona z zakresu opodatkowania ustawy o VAT?
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Wyłączona z zakresu opodatkowania jest sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz czynność, która nie może być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (sprzedaż narkotyków) -art 6 ustawy oVAT
Odpowiedź nie prawidłowa :-(

Wyłączona z zakresu opodatkowania jest sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz czynność, która nie może być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (sprzedaż narkotyków) -art 6 ustawy oVAT
DALEJ
SPRAWDŹ
POBIERZ WYNIK
Jaką wartość podatku VAT spółka powinna zapłacić od przekazania pracownikowi 3 sztuk towaru handlowego, które służą wyłącznie celom osobistym pracownika, jeśli cena nabycia wynosiła 50 zł za sztukę i podatek od zakupu został już odliczony?
Odpowiedź nie prawidłowa :-(

Spółka przekazała pracownikowi towar, od którego odliczono podatek VAT, w związku z tym w momencie przekazania pracownikowi spółka powinna ma obowiązek zapłacić podatek do Urzędu Skarbowego w wysokości: (3szt x 50zł) x 23% = 34,50 zł .
Odpowiedź nie prawidłowa :-(

Spółka przekazała pracownikowi towar, od którego odliczono podatek VAT, w związku z tym w momencie przekazania pracownikowi spółka powinna ma obowiązek zapłacić podatek do Urzędu Skarbowego w wysokości: (3szt x 50zł) x 23% = 34,50 zł .
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Spółka przekazała pracownikowi towar, od którego odliczono podatek VAT, w związku z tym w momencie przekazania pracownikowi spółka powinna ma obowiązek zapłacić podatek do Urzędu Skarbowego w wysokości: (3szt x 50zł) x 23% = 34,50 zł .
DALEJ
SPRAWDŹ
POBIERZ WYNIK
Czy podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupów artykułów spożywczych przekazanych pracownikom i współpracownikom?
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji podatkowej z dnia 2 kwietnia 2021 r. nr 0114-KDIP4-3.4012.2.2021.2.IG, wskazał podatnikowi prawo do odliczenia podatku od artykułów spożywczych takich jak:
(woda, kawa, herbata, cukier) ponieważ wskazane towary są przeznaczone do zużycia w związku z przepisami BHP i mają pośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych
Odpowiedź nie prawidłowa :-(

Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji podatkowej z dnia 2 kwietnia 2021 r. nr 0114-KDIP4-3.4012.2.2021.2.IG, wskazał podatnikowi prawo do odliczenia podatku od artykułów spożywczych takich jak:
(woda, kawa, herbata, cukier) ponieważ wskazane towary są przeznaczone do zużycia w związku z przepisami BHP i mają pośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych

Odpowiedź nie prawidłowa :-(

Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji podatkowej z dnia 2 kwietnia 2021 r. nr 0114-KDIP4-3.4012.2.2021.2.IG, wskazał podatnikowi prawo do odliczenia podatku od artykułów spożywczych takich jak:
(woda, kawa, herbata, cukier) ponieważ wskazane towary są przeznaczone do zużycia w związku z przepisami BHP i mają pośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych
DALEJ
SPRAWDŹ
POBIERZ WYNIK
Czy podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług od wartości towarów (2000 zł) znajdujących się w magazynie w związku z zakończeniem działalności gospodarczej, jeśli nie odliczył podatku VAT w momencie zakupu ze względu na zwolnienie podmiotowe swojej działalności?
Odpowiedź nie prawidłowa :-(

Art 14 ust 2 , Jeżeli podatnik korzystał ze zwolnienia podmiotowego i nie odliczał podatku VAT nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od wartości, pozostałej w magazynie.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Art 14 ust 2 , Jeżeli podatnik korzystał ze zwolnienia podmiotowego i nie odliczał podatku VAT nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od wartości, pozostałej w magazynie.

Odpowiedź nie prawidłowa :-(

Art 14 ust 2 , Jeżeli podatnik korzystał ze zwolnienia podmiotowego i nie odliczał podatku VAT nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od wartości, pozostałej w magazynie.
DALEJ
SPRAWDŹ
POBIERZ WYNIK
Jaka jest ogólna zasada powstania obowiązku podatkowego?
Odpowiedź nie prawidłowa :-(

Art. 19a ust. 1-4 ustawy o VAT , obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
Odpowiedź nie prawidłowa :-(

Art. 19a ust. 1-4 ustawy o VAT , obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Art. 19a ust. 1-4 ustawy o VAT , obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
DALEJ
SPRAWDŹ
POBIERZ WYNIK

To nowy obszar dla Ciebie...

Udzieliłeś do 25% poprawnych odpowiedzi.


Najprawdopodobniej nie znasz jeszcze zasad rozliczania podatku VAT.


Czekamy na Ciebie na bezpłatnych webinariach w dniach 10-11-12 czerwca, podczas których zrobisz 7 praktycznych kroków, które pozwolą Ci zrozumieć wątpliwe problemy, jakie pojawiają się w rozliczeniu podatku VAT

PS Jutro wyślę Ci wideo na temat podatku VAT.

Nie zapomnij sprawdzić swojej poczty.

Do jutra :)
ZRÓB TEST JESZCZE RAZ
Dopiero co zacząłeś....

Udzieliłeś 25-50% poprawnych odpowiedzi.

Najprawdopodobniej nie znasz jeszcze zasad rozliczania podatku VAT.


Czekamy na Ciebie na bezpłatnych webinariach w dniach 10-11-12 czerwca, podczas których zrobisz 7 praktycznych kroków, które pozwolą Ci zrozumieć wątpliwe problemy, jakie pojawiają się w rozliczeniu podatku VATPS Jutro wyślę Ci wideo na temat podatku VAT.

Nie zapomnij sprawdzić swojej poczty.

Do jutra :)
ZRÓB TEST JESZCZE RAZ

Miałeś już do czynienia z rozliczaniem podatku VAT

Udzieliłeś 50-75% poprawnych odpowiedzi.


Najprawdopodobniej znasz już niektóre aspekty pracy związane z rozliczaniem podatku VAT, ale to nie wystarczy, aby poprawnie i bezbłędnie rozliczać podatek VAT bez błędów i kar

Dlatego...

Czekamy na Ciebie na bezpłatnych webinariach w dniach 10-11-12 czerwca, podczas których zrobisz 7 praktycznych kroków, które pozwolą Ci zrozumieć wątpliwe problemy, jakie pojawiają się w rozliczeniu podatku VAT

PS Jutro wyślę Ci wideo na temat podatku VAT.

Nie zapomnij sprawdzić swojej poczty.

Do jutra :)
ZRÓB TEST JESZCZE RAZ
Jest nieźle :)
Udzieliłeś 75-100% poprawnych odpowiedzi.

To bardzo dobry wynik. Widać, że rozliczasz podatek VAT.

Ale myślę, że rozumiesz, że to może nie wystarczyć, aby uniknąć błędów.


Natomiast błąd w księgowości, nawet jeśli jest jeden, może prowadzić do otrzymania kary :(


Czekamy na Ciebie na serii bezpłatnych webinariów w dniach 10-11-12 czerwca, podczas których zrobisz 7 praktycznych kroków, które pozwolą Ci zrozumieć wątpliwe problemy, jakie pojawiają się w rozliczeniu podatku VATPS Jutro wyślę Ci wideo na temat podatku VAT.

Nie zapomnij sprawdzić swojej poczty.

Do jutra :)
ZRÓB TEST JESZCZE RAZ
10 czerwca o 18:00
odbędzie się 1 webinar na temat
"VAT od Podstaw: 7 ważnych kroków"

Umieść przypomnienie w swoim kalendarzu

teraz, żeby nie zapomnieć

KONTAKT
  • support@educount.pl
Made on
Tilda