Polityka zwrotu
Polityka rezygnacji z usług


Po złożeniu zamówienia i jego opłaceniu w każdym szczególnym przypadku użytkownik ma prawo zrezygnować z Usług i zażądać zwrotu pieniędzy. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Usług, za które już zapłacił, ale musi nas powiadomić w wyznaczonym terminie.

Możliwość zwrotu zależy od terminu otrzymania wniosku o zwrot oraz od wysokości kosztów związanych bezpośrednio ze zwrotem.

Użytkownik rozumie i zgadza się, że jeśli zaczął korzystać z usług (uzyskał dostęp do jednego lub więcej zajęć programu szkoleniowego lub ich nagrań) w ciągu okresu odstąpienia od umowy, potrącimy z wpłaconej kwoty kwotę za faktycznie zrealizowane usługi (w momencie otrzymania wniosku o zwrot).

Polityka rezygnacji z nauki online

Kupujący ma prawo zrezygnować z kursu online w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty wniesienia opłaty za naukę. W przypadku dokonania wcześniejszej rezerwacji wcześniejszej rezerwacji usług lub płatności rozłożonej na raty za dzień złożenia (datą zapłaty za usługi) zamówienia przez Zamawiającego uważana będzie data dokonania pierwszej wpłaty.

Aby otrzymać środki, należy się z nami skontaktować i wysłać wniosek o zwrot pieniędzy zgodnie z ustaloną procedurą.

Niektóre pakiety zapewniają dostęp do niepublicznej informacji, treści wartościowej,
uzyskać dostęp do niepublicznej informacji, dostęp do zamkniętych czatów, społeczności, grup. Z tego powodu Użytkownik musi rozumieć, że w razie dokonywania zwrotu po udzieleniu takich informacji i dostępu do czatów, potrącamy minimum 50% (pięćdziesiąt) ceny nauki, bez względu na ilość zajęć, do których uzyskał dostęp.

Organizacja zwrotu

Aby zrezygnować z usług i zorganizować zwrot, prosimy o kontakt pod adresem support@educount.pl – lub z działem pomocy technicznej pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie wniosku o zwrot opłaty.

Żeby dokonać zwrotu, należy podać imię i nazwisko, adres e-mail podany podczas składania zamówienia, nazwę Usługi (kurs, pakiet usług), datę złożenia zamówienia, Informację płatności, przyczyny odmowy świadczenia usług, inne niezbędne informacje.

Użytkownik rozumie, że jeśli nie poda wymaganych informacji, mamy prawo odmówić zwrotu.

Konsekwencje odmowy świadczenia usług

Jeśli klient zażąda zwrotu pieniędzy w określonym terminie, zwrócimy mu pieniądze w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku.

Zwrot pieniędzy odbywa się za pomocą metody płatności wykorzystanej przy zakupie Usług. Potrącimy z kwoty do zwrotu kwotę prowizji banku i koszty prowizji systemów płatniczych związanych ze zwrotem pieniędzy.

Nie zwracamy kosztów usług, jeśli Użytkownik nie skorzystał z usług (nie brał udziału w wydarzeniu, nie oglądał zajęć, które są dostępne na jego koncie) nie z naszej winy lub zrezygnował z naszych Usług z naruszeniem terminów i ustalonej procedury.

Specjalne warunki anulowania i dodatkowe gwarancje zwrotu

Szkoła zdecydowanie zastrzega sobie prawo do ustalenia innych zasad dotyczących rezygnacji z poszczególnych Usług (programów szkoleniowych, produktów, livów, webinarów, kursów intensywnych itp.) lub do udzielenia dodatkowych bezwarunkowych gwarancji zwrotu pieniędzy, poprzez wprowadzenie specjalnych warunków dotyczących rezygnacji z Usług na stronie sprzedaży produktów.

Wykorzystanie środków na opłacenie innego produktu


Użytkownik ma prawo do przeniesienia poniesionej opłaty jako opłaty za inny produkt (usługę) jednak nie później niż 2 (dwa) miesiące od terminu płatności. Jeśli wartość zakupionego produktu przekracza. Jeżeli wartość zakupionego produktu jest wyższa niż kwota Twojej wpłaty (depozytu), Użytkownicy są zobowiązani do zapłaty tej różnicy przed rozpoczęciem świadczenia usług. Jeżeli kwota Twojego depozytu jest wyższa niż wartość zamówionego produktu, różnica nie zostanie zwrócona.

Aby dotrzymać ustalonego terminu, Użytkownik musi nas powiadomić, w sposób zwykle przyjęty dla rozpatrzenia wniosku o zwrot.

Koniec okresu rezygnacji

Jeśli usługi zostały wykonane w całości przed upływem okresu rezygnacji (przykład: Uzyskałeś już dostęp do wszystkich lekcji i materiałów) do momentu złożenia wniosku o zwrot pieniędzy, zwrot nie zostanie dokonany.

W przypadku otrzymania wniosku o zwrot (rezygnacji z Usług) z naruszeniem ustalonych warunków zwrot pieniędzy nie jest możliwy.
Made on
Tilda