TEST
z podatku VAT
Test

Sprawdź siebie,

Jak dobrze znasz -

podatek VAT

Sprawdź swoją wiedzę za pomocą testu.

SPRAWDŹ
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, towarem są:
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Ustawa o podatku od towarów i usług
Art. 2 pkt 6
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
6) towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii;
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Ustawa o podatku od towarów i usług
Art. 2 pkt 6
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
6) towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii;
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Ustawa o podatku od towarów i usług
Art. 2 pkt 6
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
6) towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii;
DALEJ
SPRAWDŹ
POBIERZ WYNIK
Podatek naliczony to podatek:
Odpowiedź nie prawidłowa :-(

Ustawa o podatku od towarów i usług
Art. 86 pkt 2, 1a
2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:
1) suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
a) nabycia towarów i usług,
b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;
Odpowiedź nie prawidłowa :-(

Ustawa o podatku od towarów i usług
Art. 86 pkt 2, 1a
2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:
1) suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
a) nabycia towarów i usług,
b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Ustawa o podatku od towarów i usług
Art. 86 pkt 2, 1a
2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:
1) suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
a) nabycia towarów i usług,
b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;
DALEJ
SPRAWDŹ
POBIERZ WYNIK
Najniższa stawka podatku od podatku od towarów i usług w Polsce wynosi:
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2021 r.  w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących § 4 ust. 1 pkt 2 lit j)
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących § 4 ust. 1 pkt 2 lit j)
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących § 4 ust. 1 pkt 2 lit j)
DALEJ
SPRAWDŹ
POBIERZ WYNIK
Kiedy przedsiębiorca powinien wystawić fakturę:
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Ustawa o podatku od towarów i usług
Art. 106i pkt 1
1. Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-9.
Odpowiedź nie prawidłowa :-(

Ustawa o podatku od towarów i usług
Art. 106i pkt 1
1. Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-9.
Odpowiedź nie prawidłowa :-(

Ustawa o podatku od towarów i usług
Art. 106i pkt 1
1. Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-9.
DALEJ
SPRAWDŹ
POBIERZ WYNIK
Co można skorygowac fakturą korygującą:
Odpowiedź nie prawidłowa :-(

Art. 81 ust. 2f ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Art. 81 ust. 2f ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).
Odpowiedź nie prawidłowa :-(

Art. 81 ust. 2f ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).
DALEJ
SPRAWDŹ
POBIERZ WYNIK
Według ustawy o podatku od towarów i usług, organem podatkowym pierwszej instancji właściwym w sprawie postępowań dotyczących odroczenia terminu płatności podatku VAT, jest:
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Ustawa o podatku od towarów i usług
Art. 39
Organem podatkowym właściwym w sprawie postępowań dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika.
Odpowiedź nie prawidłowa :-(

Ustawa o podatku od towarów i usług
Art. 39
Organem podatkowym właściwym w sprawie postępowań dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika.
Odpowiedź nie prawidłowa :-(

Ustawa o podatku od towarów i usług
Art. 39
Organem podatkowym właściwym w sprawie postępowań dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika.
DALEJ
SPRAWDŹ
POBIERZ WYNIK
Warunkami powstania prawa do odliczenia VAT naliczonego są m.in.:
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Ustawa o podatku od towarów i usług
Art. 86 ust 10
10. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.
Odpowiedź nie prawidłowa :-(

Ustawa o podatku od towarów i usług
Art. 86 ust 10
10. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.
Odpowiedź nie prawidłowa :-(

Ustawa o podatku od towarów i usług
Art. 86 ust 10
10. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.
DALEJ
SPRAWDŹ
POBIERZ WYNIK
Kogo dotyczy obowiązek składania VAT-UE?
Odpowiedź nie prawidłowa :-(

Ustawa o podatku od towarów i usług
Art. 97
Odpowiedź nie prawidłowa :-(

Ustawa o podatku od towarów i usług
Art. 97
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Ustawa o podatku od towarów i usług
Art. 97
DALEJ
SPRAWDŹ
POBIERZ WYNIK

To nowy obszar dla Ciebie...

Udzieliłeś do 25% poprawnych odpowiedzi.


Najprawdopodobniej nie znasz jeszcze zasad rozliczania podatku VAT.


Czekamy na Ciebie na bezpłatnych webinariach w dniach 30-31 października oraz 2 listopada, podczas których zrobisz 9 praktycznych kroków, które pozwolą Ci zrozumieć wątpliwe problemy, jakie pojawiają się w rozliczeniu podatku VAT

PS Jutro wyślę Ci wideo na temat podatku VAT.

Nie zapomnij sprawdzić swojej poczty.

Do jutra :)
ZRÓB TEST JESZCZE RAZ
Dopiero co zacząłeś....

Udzieliłeś 25-50% poprawnych odpowiedzi.

Najprawdopodobniej nie znasz jeszcze zasad rozliczania podatku VAT.


Czekamy na Ciebie na bezpłatnych webinariach w dniach 30-31 października oraz 2 listopada, podczas których zrobisz 9 praktycznych kroków, które pozwolą Ci zrozumieć wątpliwe problemy, jakie pojawiają się w rozliczeniu podatku VATPS Jutro wyślę Ci wideo na temat podatku VAT.

Nie zapomnij sprawdzić swojej poczty.

Do jutra :)
ZRÓB TEST JESZCZE RAZ

Miałeś już do czynienia z rozliczaniem podatku VAT

Udzieliłeś 50-75% poprawnych odpowiedzi.


Najprawdopodobniej znasz już niektóre aspekty pracy związane z rozliczaniem podatku VAT, ale to nie wystarczy, aby poprawnie i bezbłędnie rozliczać podatek VAT bez błędów i kar

Dlatego...

Czekamy na Ciebie na bezpłatnych webinariach w dniach 30-31 października oraz 2 listopada, podczas których zrobisz 9 praktycznych kroków, które pozwolą Ci zrozumieć wątpliwe problemy, jakie pojawiają się w rozliczeniu podatku VAT

PS Jutro wyślę Ci wideo na temat podatku VAT.

Nie zapomnij sprawdzić swojej poczty.

Do jutra :)
ZRÓB TEST JESZCZE RAZ
Jest nieźle :)
Udzieliłeś 75-100% poprawnych odpowiedzi.

To bardzo dobry wynik. Widać, że rozliczasz podatek VAT.

Ale myślę, że rozumiesz, że to może nie wystarczyć, aby uniknąć błędów.


Natomiast błąd w księgowości, nawet jeśli jest jeden, może prowadzić do otrzymania kary :(


Czekamy na Ciebie na serii bezpłatnych webinariów w dniach 30-31 października oraz 2 listopada, podczas których zrobisz 9 praktycznych kroków, które pozwolą Ci zrozumieć wątpliwe problemy, jakie pojawiają się w rozliczeniu podatku VATPS Jutro wyślę Ci wideo na temat podatku VAT.

Nie zapomnij sprawdzić swojej poczty.

Do jutra :)
ZRÓB TEST JESZCZE RAZ
30 października o 18:00
odbędzie się 1 webinar na temat
"9 najważniejszych rzeczy w rozliczeniu podatku VAT"

Umieść przypomnienie w swoim kalendarzu

teraz, żeby nie zapomnieć

KONTAKT
  • support@educount.pl
Made on
Tilda